NyheterNyheter


Flera viktiga beslut fattades vid årsmötet, 2021-08-25.

Predatortävlingen avslutas. Utbetalning av skottpengar avslutas tills nytt årsmötesbeslut fattas.

För lösen av småviltkort är reglerna nya from jaktåret 2021 - 2022.

Rapportering av skottlistor är kopplat till jaktåret = 1 juli till 30 juni. Skottlistorna ska därmed redovisas senast 30 juni 2023 till kortförsäljarna.

Älgtilldelningen för 2023 är är ännu okänd.

Info via supertext kommer att ut till förra årets jägare.