NyheterNyheter


Flera viktiga beslut fattades vid årsmötet, 2021-08-25.

Predatortävlingen avslutas. Utbetalning av skottpengar avslutas tills nytt årsmötesbeslut fattas.

För lösen av småviltkort är reglerna nya from jaktåret 2021 - 2022.

Rapportering av skottlistor är kopplat till jaktåret = 1 juli till 30 juni. Skottlistorna ska därmed redovisas senast 30 juni 2022 till kortförsäljarna.

Älgtilldelningen för 2022 är kraftigt sänkt. Länsstyrelsen har sänkt tilldelningen ytterligare. Vi  kan nu skjuta endast 9 älgar (2021 skjöt vi 28 st),

det blir 3 vuxna och 6 kalvar, fördelning till lagen görs i september.

Älgkortet kostar i år 50 kr.

Supertext har gått ut till förra årets jägare.