Info

P.M. FÖR OVANÅKERS VÄSTRA VILTVÅRDSOMRÅDE JAKTTIDER

 

 Småvilt: Laga tid.

Älg: Start 2023, tidigast 13/10. Startdatum meddelas även via supertext.

 Älgjakt bedrivs som gemensamhetsjakt. All annan jakt bedrivs enskilt (sk områdesjakt)

 

JAKTKORT

 

Jaktkort löses digitalt via  iJakt.se

Årskort för småvilt eller älg, gäller för jakt efter björn.


Kort kan även lösas hos Söderlunds Färg i Edsbyn eller hos Björn Mårtensson.
JAKTKORT, PRISER o TIDER mm

 

Älg: 300 kr. Sista dag för lösen älgkort lördag 2/9, meddelas även via supertext.

Småvilt: Årskort 250 kr, dagkort 100 kr.

Vid jakt efter björn och lo får en (1) jaktgäst medtagas under förutsättning att denna jaktgäst är årskortsinnehavare i något av Ovanåkers Södra eller Östra Viltvårdsområde,

jaktgästen skall lösa dagkort för småvilt.

 

Årskortsinnehavare ansvarar för att jaktgäst löser dagkort, max 4 st gäster per jakttillfälle.

Boende inom viltvårdsområdet, äger rätt att lösa dagkort och jaga utan sällskap av årskortsinnehavare.

      

Vid jakt på bäver i gränsvatten mot Ovanåkers Södra och Östra Viltvårdsområde får vi skjuta bäver även på deras sida av gränsvattnet.


Alla jägare är skyldiga att ta reda på de gränser och bestämmelser som gäller inom området.


För björnjägare krävs "Björnpasset". Tänk särskilt på kravet på godkänd eftersökshund vid björnjakt.


Hjortjakt bedrivs som avlysningsjakt. När tilldelade djur är skjutna avlyses jakten.

Jägare måste kolla på Jaktrapport hur mycket som är skjutet.

Skötselområdet får skjuta 5 hjortar 5 hindar 8 kalvar. Rapport om skjuten hjort skall omgående rapporteras till Per Unnes 070-23 11 617  

RESTRIKTIONSOMRÅDE

 

Restriktioner gäller inom området som tidigare var fridlysningsområde, mellan länsväg 301 och Voxna älv (sk Bäck) upp till första båthuset.

All småviltjakt är tillåten med hagelvapen. Inom detta område får endast bäver skjutas med kulvapen. 

OBS att gränsen mot bebyggelse som ligger inom planlagt område, inte får överskridas!!


Under fliken Bilder finns en karta som visar aktuella gränser. Den ska tolkas så att allt som ligger utanför de röda linjerna är jaktbar mark.

Jägare uppmanas att ta STOR hänsyn till att det är vanligt, att icke jägare rör sej i området Bäck. Det vilar ett stort ansvar på varje enskild jägare, att uppträda ansvarsfullt o respektfullt.